Så hittar du bästa betallösning online för din e-handel!

Webbredaktör
Av: Webbredaktör
Senaste uppdaterat:

En betallösning eller betaltjänst är precis som det låter en tjänst som gör det möjligt för handlare att ta betalt av sina kunder. Det finns hundratals olika betallösningar som går att använda för att ta betalt med online. Idag förekommer allt från betaltjänster som möjliggör transaktioner från allt till kryptovalutor och kontanta medel till faktura och delbetalningar.

Att välja rätt betallösning för sin webbutik, är kanske inte det första man tänker på när man startar e-handel. Men faktum är att val av betaltjänster kan ha en relativt stor inverka på din verksamhet.

Så fungerar Betallösningar

Statistiskt sett är det vanligt förekommande att personer avbryter sina köp när de blir ombedda att betala på kassasidan. Studier visar att ungefär 69% av alla personer som påbörjat köp i på internet, avbryter och lämnar webbutiken i fråga när de blir ombedda att betala på kassasidan.

Det kan finnas olika orsaker till att en så stor andel personer som påbörjat köp ändå väljer att inte slutföra köpen. Gissningsvis är betallösningar som är svåra att använda eller där konsumenter av annan anledning inte känner sig bekväma att betala med, en viktig förklaring.

Att välja rätt betallösningar för din e-handel är därför ett viktigt vägval som förvisso går att ändra i efterhand. Men genom att göra ett klokt val från börjar spar du både tid och kan räkna med fler konverteringar på din kassasida.

När du väljer betallösningar för din e-handel, rekommenderar vi att välja den tjänst som är bäst utifrån följande kriterier:

 • Väl använd bland konsumenter på din marknad: Det viktigaste när du väljer betallösning är att se till att du väljer en tjänst som är väletablerad på de marknader där du vill sälja. Observera att konsumenter på olika marknader kan ha helt olika preferenser.
 • Smidig att användas för betalningar av din specifika produk: Olika betallösningar kan vara bra för olika typer av produkter. Ska du exempelvis sälja produkter till privatpersoner som ligger högt i pris? Då kan det vara klokt att välja en tjänst där kunden har möjlighet att dela upp betalningen i flera delar.
 • Pris: Det kan förekomma olika prismodeller som inte sällan kan uppfattas som svåra att begripa för handlare. Vanligen förekommer någon form av transaktionsavgift i kombination med en fast avgift per transaktion. Transaktionsavgifter kan i många fall utgöra en betydande kostnad för e-handlare. Av den anledningen är det klokt att sätta sig in de olika betaltjänsternas prismodeller innan man bestämmer sig för vilken tjänst man vill använda. För företag som omsätter större belopp kan det i många fall vara möjligt att förhandla om transaktionsavgifter som ska gälla.
 • Integrerad med din e-handelsplattform: För att skapa en så pass bra kundupplevelse som möjligt är det vanligen bäst att se till att kunden kan genomföra betalningen på din webbplats. Det kan uppfattas som osäkert och professionellt bland kunder att skickas till en tredjeparts webbplats för att genomföra en betalning. Genom att välja en betaltjänst som är integrerad med din plattform kan betalningar genomföras på din webbplats kassasida.

Generell sett är det även klokt att erbjuda kunder fler än ett möjligt sätt att betala för varor och tjänster i din webbutik. På så vi kan du öka chanserna att dina kunder hittar en betaltjänst som de vill och kan använda i din webshop.

 1. Shopify Payments (Bäst)
 2. Klarna
 3. Swish
 4. PayPal
 5. Zettle By PayPal

Shopify Payments (Bästa alternativ)

Shopify Payments är Shopifys egna betallösning som enbart kan användas med Shopifys e-handelsplattform. Shopify Payments har flera fördelar för framförallt svenska e-handlare. För det första är Shopify Payments enkelt att komma igång med för att ta betalt.

För det andra är Shopify Payments uppsatt för att “out of the box” kunna hantera betalningar via Klarna. Det innebär att användare per automatik får tillgång till Sveriges mest använda betallösning i sin webbutik.

användare får automatiskt tillgång till Sveriges mest använda betalningslösning

Shopify Payments är dessutom det billigaste alternativet att använda för e-handlare som använder Shopifys plattform. Det beror på att det inte tillkommer ytterligare transaktionsavgifter än de avgifter som är kopplade till Shopify Payments.

Så vad är Shopify Payments?

Enkelt förklarat är Shopify Payments en systemlösning som gör det möjligt att ta emot kortbetalningar för köp online. Shopify Payments är en form av skräddarsydd betallösning avsedd för Shopify som möjliggör betalningar med Stripe. Tjänsten gör så att betalningar kan ske direkt i webbutiken där betaltjänsten används. Kunder behöver därför inte skickas till en extern webbplats hos tredjepart. Istället kan köp och betalning genomföras av kunder direkt på kassasidan.

Shopify Payments ska inte förväxlas med “Shop Pay” som förvisso också är en form av systemtjänst för att underlätta betalningar i Shopify. Shop Pay kan aktiveras av handlare som använder Shopifys plattform vilket gör det möjligt för kunder att tillåta att information som de anger i samband med köp sparas i webbutiken. De slipper då att åter ange samma information igen vid nästkommande köptillfälle, då de genomför köp i webbutiken.

Läs mer om hur Shopify fungerar för Sverige här.

Klarna

Klarna är otvetydigt den betallösning som används mest bland konsumenter på den svenska e-handelsmarknaden.

Enligt Klarna genomförs ungefär 50% av alla köp i Sverige som sker online via Klarnas tjänster. Det innebär att de allra flesta konsumenter i Sverige som har för vana att handla på nätet är bekanta med att använda Klarnas betallösning.

att handla online är bekanta med att använda Klarnas betalningslösning

Att välja en betallösning som är väletablerade på sin marknad kan i många fall ha en positiv inverkan på konverteringsgraden. Genom att erbjuda kunder i Sverige att betala med Klarna kan handlare skapa en känsla av trygghet och tillit hos kunden. En betallösning som kunder är vana vid att använda, kan öka chanserna till att personer slutför köp i högre utsträckning än med betaltjänster som inte är vanligt förekommande på marknaden.

En nackdel med Klarna är att tjänsten inte fungerar lika väl för e-handelsföretag som bedriver internationell e-handel eller företag som säljer direkt till företagskunder (B2B). Klarnas Checkout är förutom på den svenska marknaden, exempelvis enbart möjlig att ta betalt med i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Finland, Norge, Schweiz och Storbritannien.

E-handelsföretag som säljer direkt till företagskunder (B2B) kan enbart använda Klarnas checkout i Sverige, Norge och Finland. Det bör även nämnas att Klarna i många fall kan ha en förhållandevis hög transaktionsavgift i jämförelse med flera övriga alternativ på marknaden.

En stor fördel med Klarna, utöver vad som nämnts ovan, är att Klarna gör det möjligt för kunden att exempelvis dela upp betalningar eller att betala vid scenery tillfälle. Klarna fungerar då som en slags kreditgivare. Det innebär att handlare som använder Klarna får betalt av Klarna på vanligt vis efter att ett köp genomförts och där kunden väljer att betala vid senare tillfälle. Skulle kunden av någon anledning inte betala Klarna i tid, så påverkar det inte handlaren.

Klarna möjliggör även betalning via faktura vilket är ett vanligt sätt att betala på i Sverige men som få icke-svenska betallönsingar har möjlighet att erbjuda. Efter att du aktiverat Klarna som betaltjänst i din webbutik kan kunder sammanfattningsvis välja att betala på följande sätt:

 • Dela upp betalningen
 • Betala senare (efter att beställa varor/tjänster levererats)
 • Betala via faktura

För e-handlare som använder Klarnas checkout är det även möjligt att aktivera personliga meddelanden med Klarna.

Eftersom att Klarna är så väletablerade på den svenska marknaden kan Klarna anpassa meddelanden direkt till personer på en webbplats som tidigare har genomfört köp med Klarna. (Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara kunder till just ditt företag). När personen i fråga går till din webshop kan meddelanden triggas som exempelvis informerar eller uppmanar kunden till att dela upp sin betalning med Klarna.

Swish

Swish är ett alternativ som blir allt vanligare att ta betalt med bland e-handlare på den svenska marknaden. Ungefär 2,7 miljoner betalningar per dag genomförs via Swish. Dessutom ansluter sig ca. 22.000 nya användare per månad till Swish.

När Swish används som betallösning inom e-handel får kunden orderinformation och belopp skickat direkt till sin Swish App där de har möjlighet att legitimera sig och godkänna betalningen.

vanligast bland e-handlare på den svenska marknaden

För att som e-handlare kunna ta betalt med Swish, krävs att man är ansluten till Swish handel. För att ansluta sig till Swish handel måste användare kontakta en av de banker som erbjuder Swish handel. Idag kan följande banker erbjuda anslutning till Swish handel:

 • Nordea
 • Danske bank
 • Swedbank och Sparbankerna
 • Länsförsäkringar
 • Marginalen Bank
 • Handelsbanken
 • SEB
 • Sparbanken Syd

Banken tar ut en avgift för att användare ska bli anslutna till Swish handel. Prissättning för anslutning till Swish varierar mellan bankerna men vanligt är att det dels förekommer någon form av startavgift (“anslutningsavgift”) i kombination med en löpande avgift och transaktionsavgift.

När du väl har anslutit ditt företag till Swish behöver du sätta upp en betallösning eller integration (API) i din webbutik som aktiverar Swish i din checkout. Det enklaste sättet för små och medelstora e-handelsföretag är att använda en betaltjänst eller annan systemlösning som är integrerad med Swish. Här kan du se en fullständig lista över befintliga system som erbjuder integrationer med Swish.

För att använda en befintlig partner till Swish kan det tillkomma ytterligare avgifter som inte är inkluderade i bankernas Swishavgifter.

Men det går även att ansluta till Swish via API. Det kräver typiskt mer kvalificerad teknisk kompetens än att gå via en partner.

PayPal

Paypal är en internationellt välkänd betallösning men som används i relativt liten utsträckning bland konsumenter på den svenska e-handelsmarknaden.

PayPal är därför ett alternativ som vi främst rekommenderar för e-handlare som säljer till kunder på marknader utanför Sverige. I exempelvis USA står PayPal för drygt 50% av alla totala betalningar online, vilket motsvara ungefär samma marknadsandelar som Klarna har på den svenska marknaden.

PayPal är den bästa betalningslösningen i din webbutik

Det finns flera fördelar med att använda PayPal som en alternativ betallösning i din webbutik. För det första kan PayPal i många fall användas som ett av flera alternativ. Det går exempelvis att använda payPal parallellt med Shopify Payments och Klarna.

En annan fördel kan vara att det är enkelt att komma igång med PayPal. Det går snabbt att registrera ett användarkonto (“PayPal Business”), dessutom finns det inga uppstarts- eller anslutningsavgifter förknippade med att ta betalt med Paypal. PayPal kan dock ha relativt höga transaktions- och växelkursavgifter beroende på vilka marknader dina kunder finns.

Efter att du har skapat ett PayPalkonto för ditt företag så behöver du använda en app eller systemlösning för att integrera PayPal som betalningsalternativ i din webshop. Vissa e-handepslpattformar såsom WooCommerce, kommer förkonfigurerade med PayPal som betalningsalternativ. I andra fall kan man behöva installera en app för att göra det möjligt att ta betalt med PayPal.

Eftersom att PayPal är en så pass internationellt stor betaltjänst med fler än tvåhundra miljoner aktiva användare, erbjuder PayPal även möjligheten att låta PayPals användare betala med PayPal Wallet. Det är en tjänst som låter Paypals användare spara information såsom kreditkortsnummer direkt i sin app eller användarkonto.

För payPals befintliga användare kan det vara en stor fördel eftersom att betalning då kan genomföras mycket snabbare än om kreditkortsinformation exempelvis måste anges manuellt vid köptillfället.

Det är värt att notera att det inte är en förutsättning att personer måste vara anslutna till Paypal för att genomföra köp. Handlare kan alltså ta betalt med PayPal även om personer som väljer att betala med PayPal inte har ett aktivt PayPalkonto.

Zettle By PayPal (iZettle)

iZettle, numera Zettle By PayPal är från börja en svensk fintech som skapats för att göra det enkelt för handlare att acceptera kortbetalningar.

Handlare kan enkelt ladda ned och använda Zettles POS-app (Point Of Sale) för att med kortläsare ta betalt i fysiska kanaler. Appen finns tillgänglig i exempelvis Apples App Store och Google Play. För att ta betalt med betalkort, krävs att användare registrerar ett användarkonto hos Zettle By PayPal, därefter behövs endast en kompatibel kortläsare.

Zettle erbjuder även ett integrerat kassaregister

Zettles app gör det alltså möjligt att med relativt små medel ta betalt med kort. En stor fördel är att Zettels POS-app är gratis att ladda ned och använda. Många övriga POS-system kommer med höga initiala kostnader medan Zettles app kan användas gratis med en förhållandevis billig kortläsare (från 199 kr). Zettle erbjuder även ett integrerat kassaregister. (Kostar 299 kr per månad för företag som har behov av det.)

Förutom kortbetalningar (bank- och kreditkort), kan Zettle användas för att ta betalt med QR-kod och elektroniska plånböcker. Sammanfattningsvis kan Zettle användas för att ta betalt med exempelvis Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Samsung Pay. Numera kan även Zettle hantera betalningar via Swish, Klarna (i butik) och betallänkar. Betallänkar kan exempelvis skickas till kunder via mail, sms eller chatappar, såsom WhatsApp.

Den stora fördelen med Zettle för e-handlare som även vill ta betalt via fysiska kassor (Omnikanal), är att Zettle By PayPal är integrerat med flera av de mest populära e-handelsplattformar som finns på marknaden idag. Hit hör exempelvis: Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Prestashop, Quickbutik och Adobe Commerce.

Fördelen med att använda en integrerade betallösning med stöd för omnikanal är att data kan synkas mellan e-handel och fysiska säljkanaler. Om du använder Zettle By PayPal tillsammans med en e-handelsplattform som är integrerad med Zettle, kan du hantera all administration och uppföljning av data centralt. Produkter, priser, lagersaldon etc. synkroniseras då vilket innebär att du kan sälja en produkt i din fysiska kassa utan att manuellt behöva uppdatera lagersaldon i din webbutik.

Genom att integrera Zettle med din e-handel, kan du även hantera analyser och rapporter på ett enhetligt sätt och exempelvis jämföra försäljning i din webbutik med försäljning i dina fysiska kanaler. Zettle By PayPal är även uppsatt för att kunna integreras med flera väletablerade bokföringssystem i Sverige. Hit hör exempelvis: Visma, Fortnox och Björn Lundén.