tester, Analyser och fakta

Hitta bästa e-handelsplattform för e-handel i Sverige

Populära e-handelsplattformar som vi analyserat!

Här visas ett urval över de mest intressanta analyserna av e-handelsplattformar just nu.  

Shopify en av världens mest populära e-handelsplattformar. Plattformen är väletablerad på den svenska marknaden och används av både startups och världsledande e-handelsföretag. Shopify erbjuder ett enormt utbud av integrationer med tredjepartstjänster.

ECWID är en flexibel e-handelslösning som kan användas för försäljning online med i princip vilken befintlig webbplats som helst. ECWID lämpar sig för försäljning inom både B2C och B2B.

ECWID passar även utmärkt för helt nystartade företag.

01

Starta en egen webshop och definiera dina behov

I ett första steg bör ni definiera och förstå era behov. Genom att bilda sig en uppfattning om ert företagets vision och målbil blir det lättare att sskapa en kravspec och göra ett klokt val av plattform.

02

Kravspec och budget för ditt e handelssystem

Allla e-handelssystem på marknaden är bra för olika typer av företag. Vilka krav är viktigast för er verksamhet? Skapa en enklare kravspec och åskådliggör skillnaden på olika typer av e-handelssystem.

03

Välj e handelslösning som matchar era behov

Välj och testa den plattform som passar er verksamhet utifrån exempevis skalbarhet, funktionalitet och användarvänlighet. I regel är det klokt att välja ett system med många befintliga användare på er marknad.

04

Kom igång med att bygga din webshop

Bygg er webshop på egen hand eller anlita professionella utvecklare. Var noga med att er webshop är skapad med en design som passar er målgrupp. Konfigurera betallösningar och funktionalitet för era respektive sälj- och marknadsföringskanaler.

så startar du en egen webshop

Starta en egen webshop och definiera dina behov

Att starta en egen webshop är idag enkelt. Det finns mängder av plattformar på marknaden som är avsedda för att även helt oerfarna e-handlare på egen hand ska kunna starta en webbutik. Ett vanligt förekommande misstag som många entreprenörer och e-handlare gör är att de inte utvärderar sina behov tillräckligt väl innan de väljer system för sin webshop. 

I princip alla plattformar på marknaden är avsedda för olika typer av e-handelsföretag. Innan du startar med en egen webbshop behöver du i lugn och ro fundera över dina behov.

Definiera först dina mest aktuella behov som du har idag. Vanliga behov kan vara relaterade till vilken marknad du ska sälja på? Olika marknader kan ställa helt olika krav på exempelvis funktionalitet som du vill kunna använda i din webbshop. Funktionalitet kan vara allt ifrån betaltjänster i din checkout till frakt och logistiktjänster som är anpassade för dina respektive marknader.

När du funderar över dina behov kan det vara klokt att även definiera en vision. En vision kan vara en idé eller målbild som gör det enklare att definiera framtida behov. Om ditt företag utvecklas så som du hoppas att det ska, var är du då om 3-5 år? 

Vilka marknader, produkter och vilka tekniska hjälpmedel kan du ha behov av på sikt? De verkliga problemen som e-handlare upplever har sällan att göra med själva uppstartsfasen. Det finns mängder med tjänster på marknaden som gör det lätt för användare att starta en egen webshop. Problem som i många fall förekommer har snarare att göra med att fel val av plattform, kan resultera i tekniska begränsningar som gör det svårt att möta ditt företags framtida behov.

Att byta e-handelsplattform från ett system till ett annat är vanligen dyrt och tidskrävande. Genom att välja en plattform för din webshop som du kan växa med kan du skapa goda förutsättningar för långsiktig framgång.

Innan du startar din webbutik rekommenderar vi därför att du tar dig tid och funderar över hur din e-handel kan komma att utvecklas? Används exempelvis din e-handelsplattform på de marknader där du tror att du kan komma att bli verksam längre fram? 

Utöver tekniska behov kan det vara klokt att fundera på kostnader och tidsförbrukning som finns förknippade med att använda olika typer av plattformar. Generellt sett finns det ett samband mellan att tidsförbrukning att starta en webshop och kostnad. 

Ju mer tid du förväntas lägga på att sätta upp din webbshop, desto lägre kostnad och vise versa. Många företag väljer även att beställa färdiga webbutiker som levereras av proffs. Oavsett hur du väljer att gå till väga rekommenderar vi att du definierar dina övergripande behov. Då blir det enklare för dig att göra ett bra val av e handelsplattform. De mest användarvänliga system som förekommer på marknaden kan i många fall ge mindre grad av flexibitet. Vill du ha hög grad av flexibilitet eller hög grad av användarvänlighet? Vill du använda ett system som är billigt eller ett system som är enkelt att använda? Det finns många frågor som kommer att vara enklare att ta ställning till när du definierat dina behov.  

Några faktorer när du definierar din webshops aktuella och framtida behov bör vara: Tid, kostnad, flexibilitet, affärsmodell, marknad och användarvänlighet.

Kravspec och budget för ditt e handelssystem

Efter att du har definierat dina behov och din vision är det dags att ta fram en kravspec. Syftet är nu att göra det enklare att välja rätt e-handelssystem. Din kravspec bör omfatta vilka funktioner som du tror att du kommer att ha behov av. 

Funktioner kan vara allt ifrån betallösningar till sälj- och marknadsföringskanaler. Du bör även definiera en ungefärlig budget som ger dig en bild av vad ditt e handelssystem får kosta? När du sätter din budget bör du även beakta vilka delar av din webbutik som du planerarar att göra på egen hand och vilka delar du behöver stöd för att utveckla. Vanligtvis innehåller en budget för e handelssystem olika delar. 

Först bör du uppskatta dina uppstartskostnader. När det gäller e handelssystem bör du räkna in kostnader för att registrera domän, webbhotell, tema och eventuell appar eller plugins som du vill använda i din webbutik. I många fall utgår även en avgift för själva e-handelssystemet.

Den största kostnaden utgörs i många fall av all den tid som går åt till att skapa en webbutik. Planerar ni att integrera e handelssystemet med befintliga systemlösningar (ERP, WMS, Ekonomi etc.)? I så fall krävs i många fall en mer kvalificerad kartläggning för att beräkna den totala kostnaden. Här kan man i många fall behöva ta in och jämföra offerter från olika utvecklingsföretag. 

Men även för små, nystartade e-handelsföretag gäller det att bilda sig en realistisk bild över hur pass lång tid det kan ta att på egen hand sätta upp en webbutik. Givetvis är olika e-handelssystem på marknaden bra för olika användare. Det förekommer idag en mångfald av e handelsplattformar på marknaden där framförallt e-handelssystem inom SaaS (Service as a Software) anses vara bland de mest användarvänliga. 

Att vissa system är enkla att använda innebär inte per automatik att det går snabbt att bygga en webbutik med hjälp av dem. För den som aldrig tidigare har byggt en webbutik kan det vara lönt att kontraktera en utvecklare eller specialist. Du får då ett bättre resultat än du kan åstadkomma på egen hand, dessutom kan du komma igång snabbare med din e-handel.

När du sammanställer din kravspec kan det vara klokt att förstå skillnaden på möjlighet till skalbarhet mellan olika e handelssystem på marknaden. Det finns idag få svenskutvecklade system som kan erbjuda bra möjligheter till internationell expansion. Det beror främst på att e-handeln på olika marknader, förutom skillnader i språk och valuta, kan ha helt olika krav på exempelvis betallösningar, frakt, logistik och moms. 

I Sverige använder vi exempelvis vissa frakttjänster som fungerar bra för konsumenter på den svenska marknaden. I andra länder kan det vara helt andra tjänster som dominerar. Genom att förstå dina framtida behov vad det gäller skalbarhet, kan det vara enklare att kravställa när du söker e handelssystem som matchar dina framtida behov och utmaningar.

val av e handelssystem
bästa e handelslösning för företag

Välj e handelslösning som matchar era behov

När du har förstått dina behov och skapat en kravspec så blir det enklare att veta vilken e-handelslösning som man ska välja. Tyvärr kommer du att märka att det finns flera systemlösningar på marknaden som på många vis påminner om varandra.

Ett tips när du väljer e-handelslösning kan därför vara att välja ett system med många befintliga användare. Svenskutvecklade e-handelslösningar kan vara fördelaktiga precis när man befinner sig i uppstartsfasen. I många fall kan de erbjuda en bra kundtjänst och en mer personlig kontakt än exempelvis internationellt erkända e-handelslösningar. 

Problemet med svenskutvecklade systemlösningar kan dock vara att de i många fall har få internationella användare. En annan nackdel med små e-handelslösningar med få användare kan vara att de inte har möjlighet till att erbjuda samma prisnivåer som plattformar med hundratusentals aktiva användare. Än en gång gå tillbaka till din kravspec. Vad vill du nu och var tror du att ditt företag kommer att vara på sikt? 

För små nystartade e-handelsföretag är det vanligen klokt att välja en e-handelslösning som ger dess användare tillgång till en appmarknad. Det är alltså en marknadsplats med integrationer till i huvudsak tredjepartstjänster som är kompatibla med e-handelsplattformen i fråga. En appmarknad ger en hög grad av flexibilitet eftersom att appmarknader gör det enkelt och förhållandevis billigt för användare att dra nytta av olika typer av funktionsstöd. Var dock försiktig, vissa e handelslösningar erbjuder appmarknader med få kompatibla appar som är avsedda för den svenska marknaden.

För etablerade företag som söker en e-handelslösning kan det vara helt andra kriterier som är avgörande vid val av plattform. Här handlar det i många fall om kompatibilitet med övriga system. Inte sällan kan PIM och ERP vara minst lika avgörande som själva e-handelsmodulen. 

För företag som har för avsikt att sälja via omnikanal kan det även vara avgörande att söka en e-handelslösning som kan erbjuda exempelvis kompatibel hårdvara (kassaregister, kvittoskrivare och kortläsare).

I övrigt är produkt, marknad och affärsmodell viktiga ledstjärnor för att hitta den lösning som passar din verksamhet bäst. 

Ska du exempelvis sälja elektroniska produkter eller erbjuda abonnemangsbaserad tjänster? Då är vissa e handelsplattformar på marknaden mer fördelaktiga än andra. Din marknad är givetvis också en viktig faktor för att välja rätt e-handelslösning. Vill du kunna sälja via internationella marknadsplatser såsom Amazon, Ebay och CDON? Då bör du välja en systemlösning som är integrerad mot dessa marknadsplatser. 

Givetvis är även din affärsmodell helt avgörande för val plattform. Ska du sälja direkt till konsumenter (B2C) eller till företagskunder (B2B). B2B och B2C ställer helt olika krav på val av e handelslösning när det gäller framförallt anpassbarhet. Idag finns det flera e-handelsplattformar som fokuserar på att ligga i framkant inom både B2B och B2C. Ju mer du vet om dina behov när du väljer systemlösning desto större förutsättningar har du att välja den e-handelslösning som är bäst för din verksamhet.

Kom igång med att bygga din webshop

När du väl tagit steget att testa en e handelsplattform som du anser passar dina behov, är det dags att sätta igång med att designa din webshop. Idag är det vanligt förekommande att nystartade företag och entreprenörer på egen hand bygger sina webshoppar. Det är även vanligt förekommande att startups tar professionell hjälp i själva uppstartsfasen för att exempelvis designa och bygga webbshoppen. 

Att sköta driften av en enkel webbshop behöver inte vara särskilt komplicerat. Moderna system skiljer sig sälla särskilt mycket från varandra när det kommer till att exempelvis uppdatera produktinformation, hantera ordrar eller att göra enklare anpassningar i webbutikens temainställningar.

Generellt sett kan det dock vara väl investerad tid att även bygga sin webshop från grunden. Eller åtminstone försöka att bygga sin egen webshop. När du skapar en webbplats för e-handel lär du dig hur systemet fungerar. 

Då andra sidan blir resultatet med all säkerhet något bättre om du beställer din webshop och låter den byggas av professionella utvecklare. Du spar givetvis även en hel del tid på att låta proffs sätta upp din webshop.

Oavsett vilken e-handelsplattform som du vill använda för din webshop så behövs vissa komponenter som du behöver förbereda. För att bygga en webbplats som syftar till att genomföra försäljning online krävs att du förbereder följande:

 • Logga (Vi rekommenderar att du använder en proffsdesignad logga.)
 • Favicon (Bör skapas i samband med att logga tas fram)
 • Produktinformation (Produktbeskrivningar, produktbilder, SKU, kollektionstillhörighet, pris, varianter.)
 • Inspirationsbilder (Snygga och passande inspirationsbilder är avgörande för din webbutiks design. Tänk på att använda bilder som riktar sig till din målgrupp om du ska bygga webbshopen på egen hand).
 • Grafisk profil (Inbegriper färgpalett, typsnitt och grafiska riktlinjer för kommunikation i dina kanaler.) 
 • Tema (En slags designmall som avgör din webbutiks layout)
 • Omdömen (Undersök om du kan få tillstånd att publicera positiva omdömen från personer som testat dina produkter eller tjänster. Omdömen gör din webshop mer trovärdig och har en positiv inverkan på konverteringsgraden.)

För att bygga en webshop krävs inte att du startar ett företag direkt. Du kan alltså sätta igång med byggandet av din webbutik och i ett senare skede registrera ett företag. 

För att ta emot betalningar och sköta försäljning på nätet kan det däremot krävas att du startar ett företag och att du använder ett organisationsnummer (VAT-nummer). I undantagsfall är det dock möjligt att sälja på nätet utan att registrera ett företag. Det gäller främst för så kallad hobbyverksamhet som avser småskalig försäljning. Är du osäker bör du alltid kontakta Skatteverket eller berörda myndigheter på din marknad. 

När du sätter upp betallösningar i din webshop bör du även använda ett kontonummer till din företagsbank. Vi rekommenderar inte nystartade webbutiker att använda bankkonton som är kopplade till dig personligen. Det beror att det kan uppstå problem med bokföring och redovisning om du inte separerar ditt företags transaktioner från din privata ekonomi.  Om du väljer att låta en professionell utvecklare bygga din webshop, bör du räkna med att du på egen hand behöver konfigurera betallösningar. Det krävs vanligen känslig information som enbart webbutikens ägare har tillgång till för att uppsättning och konfiguration av betaltjänster i din webshop.

Några generella råd för att bygga en webshop är:

 • Sök på nätet efter befintliga webbplatser som du vill inspirera dig av. När du analyserar hur andra företag har skapat sina webbutiker lär du dig mycket. Du kan plocka de bästa idéerna och designelementen från olika webbutiker och på så vis bilda dig en uppfattning om vad du vill ha eller vad du inte vill ha. Det blir då enklare att förmedla hur du vill att din webshop ska se ut och för att kravställa till exempelvis en professionell utvecklare. Ska du bygga din webshop själv så blir det även enklare att välja tema när du vet vilka designelement som du vill använda i sin webbutiks layout.
 • Välj alltid det tema som passar din målgrupp och marknad bäst. De flesta e-handelsplattformar som förekommer på marknaden erbjuder både gratisteman så väl som teman som enbart kan användas mot en avgift. Temat är viktigt för din webbutiks design och för ditt företags identitet. För att du ska kunna bygga en långsiktigt framgångsrik webbutik är det nästan alltid lönt att välja det tema som passar din verksamhet bäst. Snåla inte när det kommer till design. Det är vanligen knepigt och tidskrävande att byta tema efter det att webbutiken är färdigställd. Se därför till att du väljer rätt layout från start. 
 • Se till att din webshop sätts upp enligt best practice. Funktionsstöd som bör ingå i uppsättningen av din webshop (oavsett om du bygger webbutiken på egen hand eller om du beställer din webshop av en utvecklare) är:
  • Övergiven kundkorg. (Sätts vanligen upp med ett verktyg för email marketing)
  • Betallösningar som är gångbara på din marknad
  • Regler för frakt alternativt integration med tredjepartstjänst för frakt.
  • Momsinställningar (Kan beror på din marknad. Olika produkter kan även ha olika momssatser)
  • Sälj- och marknadsföringskanaler (Se till att den e-handelsplattform du vill använda för sin webshop är integrerad med de kanaler som du vill använda för marknadsföring och försäljning).
så kan du bygga en egen webbshop

Att tänka på innan man startar e-handel

Starta e-handel med rätt plattform baserat på dina behov

Starta e-handel genom att ta del av våra systemanalyser och rekommendationer. Vi har testat och utvärderat mängder av system både vad det gäller svenska och internationella e-handelsplattformar för B2C, B2B och B2X.

Ett av de vanligaste misstagen som många nystartade e-handelsföretag begår är att välja en plattform som inte är anpassad för deras respektive marknad, affärsmodell eller övriga behov.

Vi har tagit fram en guide som syftar till att minimera riskerna att misslyckas med att starta e-handel.

E-handel för nybörjare och tekniskt erfarna

Åskådliggör prismodeller och kostnader

Förstå för- och nackdelar med olika system

Hitta rätt plattform för skalbarhet och expansion

Vilken e handelsplattform är bäst för B2C/B2B?

Olika e-handelsplattformar är bra för olika marknader och affärsmodeller. Du bör studera olika system innan du avgör vilken tjänst som är bäst för din verksamhet innan du startar e-handel.

Via våra analyser får du en tydligare bild av skillnaderna med olika plattformar för B2B och B2C. Bästa e handelsplattform för din verksamhet avgör du sammanfattningsvis genom att identifiera och utvärdera ditt företags behov och sammanställa en kravspec.

Vilken plattform ska man som välja som enskild entreprenör?

Det finns flera faktorer som är avgörande vid val av plattform för helt nystartade e-handelsföretag.

Du bör exempelvis bilda dig en uppfattning om hur mycket tid du är beredd att investera i din webshop? Ska du administrera din webbutik på egen hand kan hög grad av användarvänlighet vara ett avgörande kriterium vid val av plattform. Vi rekommenderar även nystartade företag att välja en plattform som ger tillgång till en marknadsplats för appar och funktionalitet.

Hur budgeterar man och vad kostar en e handelsplattform?

Olika e handelsplattformar på marknaden applicerar olika prismodeller. SaaS-lösningar erbjuder exempelvis prenumerationsbaserade avgifter medan system inom “Open source” kan användas kostnadsfritt.

Utöver kostnad för själva systemstödet bör du även budgetera för exempelvis tema, appar och plugins, domän och uppstartskostnader som kommer av att starta företag.

För entreprenörer och exempelvis små, nystartade e-handelsföretag som avser att bygga sin webbplats på egen hand är det vanligt att välja en e-handelsplattform inom SaaS. Denna typ av plattform är användarvänlig och erbjuder både kundtjänst och kompatibel funktionalitet. Några av de bästa e-handelsplattformarna inom SaaS kostar ca. 300 kr per månad.

Utöver kostnad för att använda en e handelsplattform tillkommer vanligen kostnad för domän, utveckling, program och appar.

Hur gör man en egen webshop billigt eller helt gratis?

För att hålla nere kostnader och göra en billig webshop kan du använda en plattform för open source. System inom Open source (“Öppen källkod”) kan användas gratis.

En nackdel med open source är dock att de generellt sett inte är lika användarvänliga som exempelivs SaaS. Att göra en webshop med en plattform inom ”Open source” är relativt billigt men passar sällan för nybörjare.

Räkna med att kostnadsfria system kommer med en hel del kringksotnader. Det gör att den totala kostnaden för din webshop, inte blir särskilt mycket billigare i slutändan än vid användandet av abonnemangsbaserade SaaS-plattformar.

Med en gratis systemlösning för din webshop kommer du att behöva investera mer tid i själva uppsättningen av din webbutik. Du kommer dessutom att behöva betala för exempelvis hosting, domän, tema och eventuella anpassningar.

Populära artiklar

Dropshipping för företag i Sverige

Phasellus vehicula aliquet sapien at condimentum. Nullam pretium nulla urna, non eleifend lorem cursus eget.

Välj bästa betallösning för din e-handel

Phasellus vehicula aliquet sapien at condimentum. Nullam pretium nulla urna, non eleifend lorem cursus eget.

Webshop med WordPress

Phasellus vehicula aliquet sapien at condimentum. Nullam pretium nulla urna, non eleifend lorem cursus eget.

32

Analyser B2B/B2C

15

SaaS-Plattformar

12

Plattformar inom Open source

100%

För svenska företag

Saknar du någon analys?

Kontakta oss och låt oss analysera er plattform

POPULÄRA e-handelsplattformar

Läs mer om några av de mest populära analyser och plattformar för e-handel här!

Shopify är en SaaS-tjänst som används av fler än +1.7 miljoner e-handelsföretag runt om i världen.

Shopify är idag även en av de mest populära plattformarna i Sverige bland både startups och väletablerade företag.

Ecwid är en e-handelsplattform som erbjuder en otrolig flexibilitet.

Användare kan installera och använda Ecwid på en befintlig webbplats för att sälja varor och tjänster. Alternativt skapa en webshop från scratch.