5 fördelar att känna till för e-handel med Magento

Webbredaktör
Av: Webbredaktör
Senaste uppdaterat:

Magentos e-handelsplattform ägs numera av Adobe som förvärvarvade Magento kring 2018. Systemet heter numera Adobe Commerce och är idag en integrerad del av Adobe Experience Cloud och ett av världens främsta e-handelssystem för framförallt större e-handelsföretag som söker hög grad av flexibilitet och skalbarhet.

Så fungerar Magento

Eftersom att Magentos system, primärt är avsett för större och mer komplexa e-handelsföretag är prissättningen inte fördelaktig för mindre startups. Nystartade e-handelsföretag klarar sig i många fall alldeles utmärkt med en av de mer etablerade SaaS-lösningarna för e-handel på den svenska marknaden. Alternativ till Magento kan exempelvis vara: Episerver Commerce, SAP Commerce eller Salesforce. Dvs. riktigt stora system som riktar sig till internationella e-handelsföretag.

Magento 2 är en senare version av Magento som utvecklades redan kring 2016. Några av de främsta fördelarna som vanligen framhävs av e-handlare som använder Magento är att systemet ger högre grad av flexibilitet än de flesta andra plattformar som förekommer på marknaden.

Pris från:
Prismodell:
Modulbaserad Abonnemang Licens Offertbaserad
Kan testast gratis:
Lämpar sig för B2B/B2C:
B2B B2C B2X
Lämpar sig för typ av företag:
S M L
Erbjuder egen appmarknad:
Erbjuder kundtjänst:
Software & Systemlösning:
SaaS Open Source

Magentos e-handelslösning är uppbyggt i vad som brukar beskrivas som en en modulär arkitektur. Det innebär att olika delar i backend såväl som frontend kan anpassas på ett mer dynamiskt vis än en med andra arkitekturer. Olika funktioner i systemet kan interagera men är inte direkt beroende av varandra.

Modulär struktur innebär stora fördelar när det kommer till möjlighet att anpassa sina processer. Det är dock värt att notera att modulär struktur även innebär flera nackdelar. Förändringar kan exempelvis vara mer tidskrävande och kräva mer kvalificerade utvecklare än övrig arkitektur.

Oavsett, Magento används idag av en stor andel av världens största e-handelsföretag. Några kända e-handelsföretag som använder Magento är exempelvis Svenska Björn Borg, Norska Helly Hansen, Amerikanska Ford och brittiska Land Rover.

Magento är en pionjär inom e-handelssystem som erbjuder en hög grad av anpassning

Några fördelar för ehandel med Magento 2

  1. Skalbarhet i topp: Magento är en pionjär när det kommer till e-handelssystem som erbjuder hög grad av anpassning. Användare kan enkelt sälja på olika marknader genom anpassa sin webbplats med språk, funktionalitet valuta etc. det är enkelt att skapa unika storefronts för exempelvis kunder (B2B) eller för olika produkter och marknader. Magento är i princip skapat för tillväxt i syfte att göra det enkelt för företag att expandera i nya kanaler, marknader och nischer.
  2. Multi Store: Användare kan driva flera webbutiker med olika domän men hantera alla webbutiker via ett centralt adminkonto.
  3. Magento Marketplace: Magento erbjuder idag en slags appbutik där användare kan dra nytta av mängder av smarta applikationer som skapats för att göra det enkelt med allt från digital marknadsföring, till frakt och logistik. Det finns i dagsläget tusentals applikationer som användare kan dra nytta av varav vissa är helt gratis att använda. Att använda appar är numera ett modernt sätt att jobba även för riktigt stora e-handelsföretag som snabbt behöver tillgång till nya program på marknad.
  4. Content staging: Magento erbjuder ett smart funktionsstöd för att planera och publicera content i förväg. Användare kan exempelvis göra ändringar inför kampanjer, schemalägga dessa för publicering i förväg och på angiven tid avpublicera eller återgå till normal layout.

    Content staging är ett bra funktionsstöd för att kunna planera exempelvis en rea som ska inträffa vid en viss tidpunkt. Schemaläggningsfunktionen minimerar risk för fel i samband med publicering men spar framförallt mycket tid eftersom att content kan planeras i förväg utan att påverkas av andra faktorer, kampanjer eller publikationer.
  5. Mobilvänlig och Omnikanal: Komplexa e-handelsplattformar som riktar sig till världsledande e-handelsföretag kan i många fall visa sig vara dåligt rustade för att tillgodose de mest grundläggande behov som ställs på e-handlare idag. Så är inte fallet med Magento. Magentos system erbjuder ett raffinerat funktionsstöd för omnikanal vilket gör det enkelt för e-handlare och deras kunder att interagera i olika kanaler.